کافه رستوران تاک از ابتدای تاسیس شروع به فعالیت در سال 1387، کار خود را بر منشوری بنا نهاد که پس از گذشت 8سال همچنان بهره گیری از مواد اولیه غذایی تازه و سالم با بهترین کیفیت موجود را در صدر وظایف و اقدامات خود می داند. رسالت تاک، سلامت کیفی غذاها را سرلوحه اهداف مدیران و پرسنلش می داند و این مهم یکی از عوامل موفقیت و برندسازی تاک بوده است.